dijous, 5 de maig de 2016

Ampliació dels terminis Concurs "Vols un Patinet?"

Atenció!

Vos comunicam a totes i tots els interessats que el termini per a l'entrega de les produccions per participar en el concurs 

Vols un patinet?s'ha ampliat fins al dia 13 de maig de 2016.

dijous, 3 de març de 2016

Tancada la inscripció de participants al concurs "Vols un Patinet?"

Des de dia 15 de febrer ha quedat tancat el procés d'inscripció de participants al concurs "Vols un Patinet?"

La relació d'alumnes inscrits per equips és la següent:

Equip 1
Claudia Verde Domínguez 2n ESO C Miranda Garcia Serrano 2n ESO CEquip 2
Neus Veny Ramírez 1r B Neus Burguera Ribas 1r BEquip 3
Mateo Charra 1rE Josías Pérez Gómez 1rE Nicola Lorin Horny 1rE
Equip 4
Catalina Fàtima Fernández Bonet 1r ESO Caterina Grimalt Vadell 1r ESOEquip 5
Silvia Garcia Ferrer 1r ESO C Elisa Mola Ballester 1r ESO C


Des de la Comissió d'Ecocentre donarem suport tècnic als participants durant el procés d'elaboració dels videoclips. 

Felicitam i agraïm l'interès mostrat  en participar a totes i tots aquests alumnes i els desitjam molta sort !

dimecres, 27 de gener de 2016

Ampliació dels terminis d'inscripció al concurs "Vols un patinet?"

Atenció!

Vos comunicam a totes i tots els interessats que el termini per a la inscripció al concurs 

Vols un patinet?

s'ha ampliat fins al dia 15 de febrer de 2016.

Podeu realitzar la inscripció fent  clic en aquest 
enllaç (S'ha tancat el procés d'inscripció)

dilluns, 11 de gener de 2016

.

La comissió d'Ecocentre de l'IES Damià Huguet ha llançat la 1a edició del concurs de clip-metratges Vols un pati net?. Aquesta  iniciativa queda emmarcada en la campanya de conscienciació sobre la necessitat de no embrutar el pati del centre i fer, per tant, una bona gestió dels residus i bon ús dels contenidors de reciclatge.

Et preocupa conviure amb els altres enmig de la brutícia?

Ets capaç d'expressar la teva opinió creant un vídeo que convenci els altres?

Vols un pati net i un centre respectuós amb el medi ambient?

Vols contribuir a canviar les coses?

Posa't d'acord amb un equip de dos companyes o companys interessats i motivats com tu i participa en el nostre concurs de vídeos d'1 minut. El teu punt de vista pot canviar la situació actual i col·laborareu tots plegats en la solució a aquest problema que afecta el nostre institut.

I de premi, tendreu un pati net... i un patinet!

 

Consulta les Bases (*) i fes la inscripció.  (Inscripció ja tancada)

(*) També podeu trobar aquesta informació a la pàgina web i al Facebook de l’institut .

Bases del concurs Vols un pati net?

 BASES DEL CONCURS (*)

Objectiu:

Sensibilitzar la comunitat  educativa  de l'IES Damià Huguet sobre el problema que suposa embrutar l'entorn i el pati del centre. Promoure en l'alumnat hàbits de prevenció i cura al respecte, mitjançant  una intervenció educativa basada en la comunicació audiovisual i l'ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació

Condicions per participar-hi:

1) S'estableix una única categoria per a la participació, amb l'únic condicionant  d'estar matriculat o matriculada en el centre durant  el curs 2015-16. 
2) Cal fer la inscripció com a equips de 2 o 3 components, com a màxim, emplenant el qüestionari que trobareu en aquest enllaç. No s'admetran inscripcions individuals ni d'equips que superin el nombre de components esmentat. El termini per a la inscripció és fins al 30 de gener, inclòs. La comissió organitzadora publicarà en data de 10 de febrer de 2016, en aquest mateix bloc i a la pàgina web del centre  la relació de participants inscrits.
3) S'hi poden presentar tants de clip-metratges per equip com es vulgui.

Requisits per als clip-metratges:

1) Els clip-metratges o audiovisuals han de tenir una durada entre un i dos minuts
2) Poden elaborar-se emprant qualsevol tècnica i dispositiu d'enregistrament, edició i publicació de continguts audiovisuals digitals (vídeo, presentació de diapositives, col·lecció d'imatges animades, stop-motion...) mentre puguin reproduir-se amb els formats més habituals de reproducció digital. 
3) Han de versar sobre la temàtica proposada i han de complir amb l'objectiu de conscienciar sobre la necessitat  de tenir un pati net i fer una correcta gestió dels residus que s'hi generen (papers, embolcalls, llaunes i altres envasos, restes orgàniques de menjar...) No s'hi admeten audiovisuals amb una temàtica diferent ni aquells que, a criteri irrecurrible  de l'organització, puguin suposar missatges que atemptin contra els drets de les persones.
4) Han d'incloure, ja sigui formant part del títol o en algun moment  del seu contingut, com a rètol o com a part d'un lema o eslògan, les paraules pati net.
5) Han de ser obres originals,  de creació pròpia, que no incorrin en plagi total o parcial d'altres.  Per a la seva elaboració s'han de respectar les normes de copyright i de la propietat  intel·lectual:
  • Utilitzar les imatges i bandes sonores lliures de drets (en aquest enllaç s'aporten recursos a la Internet  de bancs d'imatges i sons lliures)
  •  Demostrar  que se disposa de permís per a la utilització de les imatges, músiques i/o bandes sonores emprades.
  • Utilitzar imatges i bandes sonores pròpies.
6) Per participar en el concurs, els/les autors/es cedeixen els drets de comunicació pública, reproducció i/o distribució de les fotografies sota una llicència de Creative Commons. Cal tenir en compte, en aquest  sentit, que les i els alumnes dels quals compareixin imatges personals en els audiovisuals han de tenir signades les corresponents autoritzacions paternes lliurades a principi de curs amb la formalització de la matrícula.

Com entregar els audiovisuals:

1) El lliurament dels audiovisuals se realitzarà mitjançant una memòria USB en un sobre tancat amb el títol de l'obra, acompanyat d'un breu document escrit amb el títol i el nom i llinatges dels autors. L'entrega es podrà fer personalment a qualsevol dels membres de la Comissió d'Ecocentre en els terminis estipulats en aquestes bases. Les professores i professors membres de la Comissió d'Ecocentre encarregats de l'admissió dels videoclips són:
Amada del Rio Costa.
Maria Jesús Mas Vidal.
Francisca Mas Julià.
Toni Noguera Clar.Miquela Rigo Danús.
Maria Vicens Nadal.
Maria Vidal Rebassa.
Sebastià Vidal Vicens.
2) Acabat  el termini de presentació de les produccions, tots els audiovisuals participants se publicaran en la pàgina web del centre per a la seva visualització.
3)  La comissió organitzadora, una vegada publicats a la xarxa els audiovisuals, retornarà les memòries USB als seus propietaris.

Terminis:

1) El termini per a la inscripció dels equips participants és el 30 de gener de 2016. La comissió organitzadora se reserva la decisió d'ajornar aquest termini i prolongar el període d'inscripció. La inscripció se realitzarà en equip, tot emplenant el qüestionari que trobareu en aquest enllaç (Inscripció ja tancada) (un sol qüestionari per a cada equip) No s'admetran inscripcions individuals. 
2) Entre el 10 i el 17 de febrer de 2016 se publicarà la llista d'equips participants admesos. Posteriorment, cada equip rebrà instruccions addicionals i autorització per a la utilització de dispositius d'enregistrament, fotografia o vídeo mòbils en el recinte del centre per a la realització dels clip-metratges.
3) El termini per a la recepció dels audiovisuals o clip-metratges és el 6 de maig de 2016. Passat aquest termini no s'acceptarà cap altre lliurament, tot i que l'equip implicat estigués correctament  inscrit. Tampoc s'acceptaran lliuraments per part d'equips que no hagin formalitzat la corresponent  inscripció en el termini adequat. 
4) Tal com ja s'ha esmentat  en l'apartat de condicions, cada equip pot entregar tants d'audiovisuals diferents com desitgi. 

Jurat:

1)  Se designarà un Jurat format  per especialistes relacionats amb la creació de continguts audiovisuals i educació mediambiental.  La decisió sobre quin clipmetratge o audiovisual recau el premi dependrà únicament  de les consideracions del jurat sobre la qualitat, creativitat i pertinència al tema. Aquesta decisió serà inapel·lable.
2) La composició del Jurat  i la seva decisió es faran públiques en el bloc d'Ecocentre i a la pàgina web de l'Institut .

Premis:

1) S'atorgarà un únic premi al millor audiovisual, segons decisió del Jurat. El premi no podrà quedar desert. 
2) El premi consistirà en un monopatí ("skateboard") per a cada un /a dels/ de les participants. 
3) L'Organització es reserva la potestat  d'atorgar un o dos accèssits, tot depenent  de la qualitat dels següents audiovisuals classificats. 
4) En cap cas el premi o premis podran ser bescanviat  pel seu valor en metàl·lic.  
5) S’informarà els/les guanyadors/es del dia i el lloc de lliurament de premis. L'anunci es farà també públic en el bloc d'Ecocentre i a la pàgina web de l'Institut .

Acceptació:

La participació en aquest concurs implica l'acceptació i el compromís del compliment d'aquestes bases. L'Organització queda exonerada i no es fa responsable respecte de l'incompliment dels o de les participants en matèria de propietat  intel·lectual o d'imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'incompliment d'alguna d'aquestes bases. 

Contacte i suport:

La Comissió d'Ecocentre organitzarà un servei d'ajuda i suport als participants per a qualsevol necessitat de formació o dificultat tècnica que els sorgeixi. Així mateix, s'organitzarà un servei de préstec de memòries USB i dispositius d'enregistrament  per als equips que en justifiquin la seva necessitat. El funcionament d'aquest servei s'informarà a cada un dels equips participants amb les instruccions i autoritzacions que rebran una vegada formalitzada la seva inscripció. 
Per a qualsevol dubte o aclariment, vos podeu dirigir personalment a Sebastià Vidal, o contactar mitjançant el correu electrònic svidal@iesdamiahuguet.net  .


(*) També podeu trobar aquesta informació a la pàgina web i al Facebook de l’institut .
dissabte, 19 de desembre de 2015

Concurs Aula Ecològica. Primer trimestre.

Durant  el primer trimestre s'han realitzades diferents activitats de divulgació i valoracions corresponents al concurs d'aula ecològica. Una vegada fetes les corresponents actuacions per part de la Comissió d'Ecocentre, que les puntuacions han estat les següents:


1rA : 23       1rB: 55    1rC: 51,5    1r D: 49       1rE: 37

2nA:            2nB: 43    2nC: 21     2nD: 29,25    2n E: 63      2nF: 30

3rA: 35        3rB: 20     3rC: 53      3rD: 63        3r E: 76,5

4tA: 30        4tC: 31     4tD: 61      

FP Bàsica 1: 27         FPB 2: 37


Per tant, els guanyadors d'aquest trimestre són els grups de 2nE i 3rE. El berenar de premi i celebració s'ha realitzat el proppassat  dijous,  dia 17, durant el temps de pati al saló d'actes.


No oblideu que el concurs continua durant  les dues avaluacions que en queden. Estau pendents de les novetats que puguin sortir publicades al respecte en el Tauler Verd.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
dijous, 19 de novembre de 2015

Aparcat el Concurs de Mobilitat.

La Comissió d'Ecocentre ha pres la decisió d'establir una moratòria a les activitats relacionades amb el Concurs de Mobilitat. Tot i que seguirem fent actuacions des de la Comissió per a conscienciar la comunitat educativa dels avantatges de desplaçar-se en bici, en patinet o caminant fins al centre, aquest curs no  organitzarem el tradicional concurs dels anys passats. 


Tot i això, malgrat hàgim aparcat el concurs en el qual el guanyador se'n portava una bicicleta, sembla que els efectes de la Campanya de Mobilitat  d'aquests darrers anys han estat ben profitosos. No hi ha millor avaluació que pegar un cop d'ull al nostre aparcament.

Ja sabeu, la millor manera d'arribar a l'Institut és passa a passa o a pedal!